(Menu) Navigation (Menu) Navigation

Giới thiệu Giới thiệu

Chào mừng đến với Hệ thống khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ.

Mời Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên lựa chọn chức năng để sử dụng hệ thống.

 

Mọi ý kiến đóng góp về chức năng của phần mềm, xin gởi mail về Trung Tâm Điện Tử & Tin Học của Trường Đại học Cần Thơ theo địa chỉ eic@cit.ctu.edu.vn.